در این لحظه

در این لحظه

۱۸ مهر

در این لحظه،

اقرار می‌کنم که اشتباه کرده‌ام و به خاطر رفتارم جبران خسارت می‌کنم.

 

من اشتباه کرده‌ام و از طریق اعمال هم‌وابسته­ گونه، به خودم و دیگران آسیب زده‌ام. می‌توانستم احساس گناه، شرم و خودخوری کنم، اما این به کسی کمک نمی‌کند.

به‌ جای آن، نفس عمیقی می‌کشم، به اشتباهم اقرار می‌کنم. تلاش برای اثرگذاری بر عقاید دیگران راجع به خودم را رها می‌کنم و به جلو می‌روم. قدم ده به من اجازه می‌دهد که انسان و ناکامل باشم و به من می‌گوید که برای بعد چه کنم. من می‌پذیرم که نمی‌توانم گذشته‌ام را تغییر دهم. به‌جای تنفر از خود، خودم را می‌بخشم. من می‌گویم «متأسفم» و دوباره شروع می‌کنم.