۱۰ مهر

 

در این لحظه؛
من می‌دانم آن چه دیگران در مورد من فکر می‌کنند، به من هیچ ربطی ندارد.


نگرانی بابت این که دیگران در مورد من چه فکری می‌کنند مرا در جلب رضایت دیگران و مدیریت تأثیرگذاری بر دیگران، گیر انداخت.

من واقعاً هرگز نمی‌توانم استراحت کنم، من در ذهن فرد دیگری هستم.

من عمیقاً در خودم فرو می‌روم و می‌پرسم: من به چه فکر می‌کنم و چه می‌خواهم؟

سپس راه درست را پیدا می‌کنم.

📖 صفحه ۱۹۶

keyboard_arrow_up