۳۰ دی

 

در این لحظه؛
به نیروی‌ برترم گوش می‌سپارم.


نیروی برترم برای من چه می‌خواهد؟ چگونه آن را یاد بگیرم؟

من صدای نیروی برترم را از راه‌های متعددی می‌شنوم.

رازی در چگونگی عملکرد آن نهفته است.

من از طریق صحبت با راهنما، استراحت، سکوت، صحبت با اعضاء دیگر CoDA، تلفن زدن و حضور در جلسات، با نیروی برترم ارتباط برقرار می‌کنم.

من در زمان‌های خاصی که به دعا و مراقبه اختصاص می‌دهم، به راهنمایی نیروی برترم پی می‌برم.

هر روز وقتی قدم یازده را کار می‌کنم از نیروی برترم می‌خواهم به من نشان دهد که امروز چه کاری باید انجام دهم و در انجام آن به من کمک کند.

من باور دارم که طرح نیروی برترم برای من مملو از شادی، فراوانی و وفور است.

«خدایا متشکرم» این تمام چیزی است که نیاز دارم بگویم.

📖 صفحه ۳۰۶

keyboard_arrow_up