فهرست بستن

۲۷ مرداد

در این لحظه،

به خاطر فرصت رشد سپاسگزارم.

کارفرمای من به همراه کسی که با او مشکل داشتم کار دیگری را آغاز کرد، بسیار آرام شدم. کارگردانی موقت از جایی دیگر برای مدیریت برنامه آمد. تمام بازیگران با سختگیری او به اوج رسیدند و شکوفا شدند، به‌جز من. چهار ماه بعد کارفرمای سابق من مجدداً استخدام شد، وقتی این خبر را شنیدم، نقشم را بارها و بارها از برکردم. این موقعیتی بود که من نمی‌توانستم تغییر دهم. من تمایلی به از دست دادن شغلم نداشتم. ناچار نیاز داشتم تا رویکردم را تغییر دهم. زمانی که منصفانه نگاه کردم، مشاهده کردم که کارفرمایم تغییر کرده است، او صبورتر شده بود با رابطه اجتماعی بهتر. زندگی در بهبودی پر از شگفتی‌ها و فرصت‌های رشد است.