در این لحظه

۵ خرداد

در این لحظه،

من تنها نیستم.

من دوستانی دارم که به من در بهبودی کمک می‌کنند و می‌توانم به آن‌ها اعتماد کنم. من به جلسات CoDA‌ می‌روم تا به «دیوانگی‌های ناشی از هم‌وابستگی» غلبه کنم. من قدرتی که برای مواجهه با مشکلات نیاز دارم دریافت می‌کنم، من در جلسات خدمت می‌کنم، من برای زندگی‌ام هدف پیداکرده‌ام. زمانی که متوجه می‌شوم تنها نیستم بر ترس‌هایم غلبه می‌کنم.