شماره دوم بهار سال ۱۳۹۹

گاهنامه CoDA در این شماره می‌خوانید: سخن آغازین مشارکت اعضا درک جدید بهار زندگی شکوفه ها در مسیر اراده خداوند […]

شماره اول فروردین ۱۳۹۹

   گاهنامه CoDA متولد می‌شود در این شماره می‌خوانید: سخن آغازین مشارکت اعضا درک جدید حقیقت وجود من من کیستم؟ […]