گلستان

گلستان کد نام گروه شهر  روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۲۰۱ گل‌ها گلستان یک­ شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ گرگان، چهار […]

قم

 قم کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۲۵۱ حضور بانوان قم چهار شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ میدان […]

مشهد

مشهد کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ نیایش مشهد شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ میدان ابوطالب به […]

کاشان

کاشان کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۴۰۱ زندگی کاشان شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ کاشان، خیابان آیت […]

اصفهان

اصفهان کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ گروه تازه تاسیس اصفهان شنبه ۱۰الی۱۱:۳۰ اصفهان، نبش اتوبان […]

شیراز

شیراز کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۵۰۱ همای سعادت شیراز چهار شنبه ۱۶ الی ۱۷:۳۰ فلکه […]

البرز

البرز کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۵۵۱ بانوان البرز البرز شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۸ تقاطع طالقانی […]

تهران

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ چشمه تهران جمعه ۹:۳۰ الی ۱۱ بلوار دهکده المپیک، بالاتر […]

اهواز

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ شکوه آزادی اهواز دوشنبه چهارشنبه ۱۹ الی ۲۰:۳۰ چهار […]

کرمان

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۷۰۲ بانوان محبت کرمان یکشنبه چهارشنبه ۳۰ :۱۶ الی ۱۸ […]